Προβολή Άσκησης Βοήθεια 
Πρωτόκολλο Κωνσταντινούπολης Βασικό I

Αξιολόγηση της βασικής κατανόησης των δομικών συστατικών στοιχείων του Πρωτοκόλλου της Κωνσταντινούπολης.


Ερώτηση: 1 (1 βαθμός)/10
Τι είναι το Πρωτόκολλο της Κωνσταντινούπολης;
 
Μια διεθνής συνθήκη
Ένα πρότυπο κατάρτισης
Ένα εγχειρίδιο ιατρικής περίθαλψης των θυμάτων βασανιστηρίων