Προβολή Άσκησης Βοήθεια 
Πρωτόκολλο Κωνσταντινούπολης – Βασικές Αρχές Ψυχικής Υγείας

Δέκα ερωτήσεις σε βασικά θέματα ψυχικής υγείας


Ερώτηση: 1 (1 βαθμός)/10
Γιατί είναι η αξιολόγηση της ψυχικής υγείας σημαντική

Αυτή η άσκηση καλύπτει βασικά σημεία της ψυχικής υγείας

Τα προβλήματα ψυχικής υγείας μπορούν να επηρεάσουν τη μνήμη και την αναφορά, οδηγώντας σε ελλιπή αφήγηση, δυσκολίες να παρακολουθήσουν τη συνέντευξη ή αντιφάσεις
Τα ψυχολογικά τραύματα μπορεί να είναι μέρος των αποδεικτικών στοιχείων
Όλοι οι επιζώντες είναι τρελοί, εξαιτίας αυτών που έχουν βιώσει
Μπορεί να χρειαστεί άμεση παρέμβαση και υποστήριξη, όπως για παράδειγμα σε περιπτώσεις αυτοκτονικότητας