Προβολή Άσκησης Βοήθεια 
Σωματική εξέταση...

Κύρια σημεία στη σωματική εξέταση


Ερώτηση: 1 (1 βαθμός)/10
Η σωματική εξέταση...
 
Θα πρέπει να διεξάγεται όσο το δυνατόν πιο διακριτικά
Μια ενδελεχής εξέταση είναι πιο σημαντική από τα συναισθήματα του ατόμου, δεδομένου ότι υπηρετεί την αλήθεια