Προβολή Άσκησης Βοήθεια 
Νομική Διερεύνηση

Άσκηση αυτοαξιολόγησης για Νομική Διερεύνηση


Ερώτηση: 1 (1 βαθμός)/10
Μετά την παραλαβή της έκθεσης από την εξεταστική επιτροπή, το κράτος θα πρέπει:
Να προγραμματίσει μία ακρόαση με το φερόμενο ως θύμα των βασανιστηρίων
Να απαντήσει δημοσίως στην έκθεση
Να ξεκινήσει μια διαδικασία αξιολόγησης της αξιοπιστίας και της αληθοφάνειας της έκθεσης