Προβολή Άσκησης Βοήθεια 
Διεθνή Νομικά Πρότυπα

Ερώτηση: 1 (1 βαθμός)/7
Φορείς των Ηνωμένων Εθνών και μηχανισμοί
Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού
Επιτροπή κατά των Βασανιστηρίων
Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
Ειδικός Εισηγητής για το θέμα των βασανιστηρίων