Προβολή Άσκησης Βοήθεια 
Πρότυπα Ηθικής

Ερώτηση: 1 (1 βαθμός)/11
Τα διεθνή πρότυπα ηθικής που αφορούν σε βασανιστήρια παρέχονται από
Την Παγκόσμια Ιατρική Ένωση (WMA)
Την Παγκόσμια Ψυχιατρική Εταιρεία (WPA)
Το Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών (ICN)