« Εισαγωγή στο Πρωτόκολλο της Κωνσταντινούπολης Διεθνείς κώδικες δεοντολογίας »
Σχετικά Διεθνή νομικά πρότυπα

          Αυτό το σύνολο υλικού επικεντρώνεται στο «Κεφάλαιο I. ΣΧΕΤΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ» του Πρωτοκόλλου της Κωνσταντινούπολης.

 

Υλικό Κατάρτισης - Βασικό Επίπεδο

Μέρος A

Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων (CAT) - Υποχρεώσεις (κείμενο)
Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων περιγράφει συγκεκριμένες υποχρεώσεις των κρατών και άλλων μερών - ένα σχόλιο για το κεφάλαιο III.
Υποχρεώσεις CAT (διαφάνειες)
Σχόλιο σχετικά με το Κεφάλαιο III: Επισκόπηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων.
Σχετικά νομικά πρότυπα (κείμενο)

Μια επισκόπηση των νομικών κανόνων (βλ. επίσης κεφάλαιο I). Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη λεπτομερή διερεύνηση αυτής της πτυχής του κεφαλαίου Ι.

Σχετικά νομικά πρότυπα (διαφάνειες)

Μια επισκόπηση των νομικών κανόνων (βλ. επίσης κεφάλαιο I). Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη λεπτομερή διερεύνηση αυτής της πτυχής του κεφαλαίου Ι.

Διεθνείς και περιφερειακοί οργανισμοί (κείμενο)
Μια επισκόπηση των διεθνών οργανισμών. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη λεπτομερή διερεύνηση του κεφαλαίου Ι.

Μέρος B

Μηχανισμοί για την παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (κείμενο)
Παρακολούθηση προτύπων - μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη λεπτομερή διερεύνηση αυτής της πτυχής του κεφαλαίου I.
Ο ρόλος των δικηγόρων στην πρόληψη των βασανιστηρίων (κείμενο)
Ο ρόλος των δικηγόρων - ένα σχόλιο για τα κεφάλαια I και II.
Ο ρόλος των δικηγόρων (διαφάνειες)
Ο ρόλος των δικηγόρων - ένα σχόλιο για τα κεφάλαια I και II.

 

Στοιχεία αυτοεξέτασης

Διεθνή Νομικά Πρότυπα
Θεματικές Ενότητες Μαθήματος: