« Αποδεικτικά στοιχεία ψυχολογικού βασανισμού  
Περαιτέρω σχετικά θέματα

       Το σύνολο αυτό επικεντρώνεται σε υλικό που δεν είναι βασικό, όπως η Ιστορία των βασανιστηρίων.

 

Επιπλέον Υλικό Κατάρτισης

Ιστορία των βασανιστηρίων (κείμενο)
Επισκόπηση της ιστορίας των Βασανιστηρίων (μη βασικό υλικό).
Ιστορία των βασανιστηρίων (διαφάνειες)
Επισκόπηση της ιστορίας των Βασανιστηρίων (μη βασικό υλικό).
Διαδικασία Παροχής Ασύλου στην Ελλάδα
Σπύρος Κουλοχέρης, Ελληνικό Συμβούλιο Προσφύγων
Θεματικές Ενότητες Μαθήματος: