Σχετικά Διεθνή νομικά πρότυπα »
Εισαγωγή στο Πρωτόκολλο της Κωνσταντινούπολης


Βασικό Υλικό Κατάρτισης

To Πρωτόκολλο της Κωνσταντινούπολης (ΠΚ - Istanbul Protocol) και η ιστορία του
Μια εισαγωγή στο πρωτόκολλο της Κωνσταντινούπολης και το ιστορικό του.
Γιατί να γίνεται τεκμηρίωση των βασανιστηρίων (κείμενο)
Μια εισαγωγική συζήτηση για την ανάγκη τεκμηρίωσης και διερεύνησης των βασανιστηρίων.

 

Υλικό Κατάρτισης - Ανώτερο Επίπεδο

Η Δήλωση του Τόκιο της Διεθνούς Ένωσης Ιατρών (διαφάνειες)
Μία αναφορά στη Δήλωση του Τόκιο της Διεθνούς Ένωσης Ιατρών ως παράδειγμα για τα βασικά ιατρικά ηθικά πρότυπα.


Στοιχεία αυτοεξέτασης

Πρωτόκολλο Κωνσταντινούπολης Βασικό I

Αξιολόγηση της βασικής κατανόησης των δομικών συστατικών στοιχείων του Πρωτοκόλλου της Κωνσταντινούπολης.

Θεματικές Ενότητες Μαθήματος: