« Σχετικά Διεθνή νομικά πρότυπα Νομική διερεύνηση των βασανιστηρίων »
Διεθνείς κώδικες δεοντολογίας

           Αυτό το σύνολο υλικού επικεντρώνεται στο «Κεφάλαιο II. ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ» του Πρωτοκόλλου της Κωνσταντινούπολης.

 

Υλικό Κατάρτισης - Βασικό Επίπεδο

Σχετικοί κώδικες δεοντολογίας (διαφάνειες)
Κεφάλαιο II του Πρωτοκόλλου της Κωνσταντινούπολης (ΠΚ): Επισκόπηση.
Γιατί να γίνεται τεκμηρίωση των βασανιστηρίων (κείμενο)
Μια εισαγωγική συζήτηση για την ανάγκη τεκμηρίωσης και διερεύνησης των βασανιστηρίων.

 

Στοιχεία αυτοεξέτασης

Πρότυπα Ηθικής
Θεματικές Ενότητες Μαθήματος: