« Διεθνείς κώδικες δεοντολογίας Γενικές παρατηρήσεις για τις συνεντεύξεις »
Νομική διερεύνηση των βασανιστηρίων

       Αυτό το σύνολο υλικού επικεντρώνεται στο «Κεφάλαιο ΙΙΙ. ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ» του Πρωτοκόλλου της Κωνσταντινούπολης.

 

Υλικό Κατάρτισης - Βασικό Επίπεδο

Νομικές διερευνήσεις (διαφάνειες)

Κεφάλαιο III Επισκόπηση: Οι νομικές πτυχές μίας διερεύνησης.

Φωτογραφική τεκμηρίωση (διαφάνειες)
Ένα σύντομο πρόγραμμα κατ' ιδίαν μελέτης για τη βελτίωση της οπτική τεκμηρίωσης,
Ο ρόλος των δικηγόρων στην πρόληψη των βασανιστηρίων (κείμενο)
Ο ρόλος των δικηγόρων - ένα σχόλιο για τα κεφάλαια I και II.
Ο ρόλος των δικηγόρων (διαφάνειες)
Ο ρόλος των δικηγόρων - ένα σχόλιο για τα κεφάλαια I και II.

 

Εργαλεία

Δείγμα μίας τεκμηρίωσης που περιλαμβάνει φωτογραφία (εργαλείο)

Ένα εργαλείο αυτοεκπαίδευσης για την τεκμηρίωση με χρήση φωτογραφίας - πληροφορίες που πρέπει να καταγραφούν σε μία φωτογραφία τραύματος ώστε αυτή να αποτελεί μία περιεκτική τεκμηρίωση.

 

Περιπτώσεις για πρακτική άσκηση

Περίπτωση πρακτικής αριθ. 1
Μια διεπιστημονική περίπτωση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν παράδειγμα κατά την κατάρτιση.
Περίπτωση πρακτικής αριθ. 2
Μια διεπιστημονική περίπτωση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν παράδειγμα κατά την κατάρτιση.
Περίπτωση πρακτικής αριθ. 3
Μια διεπιστημονική περίπτωση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν παράδειγμα κατά την κατάρτιση.
Περίπτωση πρακτικής αριθ. 4
Μια διεπιστημονική περίπτωση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν παράδειγμα κατά την κατάρτιση.


Στοιχεία αυτοεξέτασης

Νομική Διερεύνηση

Άσκηση αυτοαξιολόγησης για τη Νομική Διερεύνηση των βασανιστηρίων

Θεματικές Ενότητες Μαθήματος: