« Νομική διερεύνηση των βασανιστηρίων Αποδεικτικά στοιχεία σωματικού βασανισμού »
Γενικές παρατηρήσεις για τις συνεντεύξεις

        Αυτό το σύνολο υλικού επικεντρώνεται στο «Κεφάλαιο IV. ΓΕΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ» του Πρωτοκόλλου της Κωνσταντινούπολης.

 

Υλικό Κατάρτισης - Βασικό Επίπεδο

Λίστα ελέγχου σε θέματα ψυχολογίας για τους δικηγόρους (εργαλείο)
Μια μικρή λίστα ελέγχου των βασικών πτυχών των ψυχολογικών παραγόντων για τους δικηγόρους.
Γενικές παρατηρήσεις για τις συνεντεύξεις (διαφάνειες)
Κεφάλαιο IV Επισκόπηση : Προετοιμασία και πρακτικά ζητήματα. Αυτό το κεφάλαιο χρησιμοποιεί τις επισκέψεις στις φυλακές ως παράδειγμα για τη χρήση του ΠΚ.

 

Εργαλεία

Χρονοδιάγραμμα (εργαλείο)

Δείγμα - παράδειγμα χρονοδιαγράμματος.

Χρονοδιάγραμμα Γεγονότων (εκτεταμένη έκδοση) (εργαλείο)
Χρησιμοποιήστε αυτό το χρονοδιάγραμμα στις ασκήσεις για να συνοψίσετε γεγονότα και τραυματισμούς - ένα παράδειγμα επίδειξης.

 

Περιπτώσεις για πρακτική άσκηση

Περίπτωση πρακτικής αριθ. 1
Μια διεπιστημονική περίπτωση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν παράδειγμα κατά την κατάρτιση.
Περίπτωση πρακτικής αριθ. 2
Μια διεπιστημονική περίπτωση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν παράδειγμα κατά την κατάρτιση.
Περίπτωση πρακτικής αριθ. 3
Μια διεπιστημονική περίπτωση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν παράδειγμα κατά την κατάρτιση.
Περίπτωση πρακτικής αριθ. 4
Μια διεπιστημονική περίπτωση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν παράδειγμα κατά την κατάρτιση.

 

Στοιχεία αυτοεξέτασης

Γενικές παρατηρήσεις για τις συνεντεύξεις
Θεματικές Ενότητες Μαθήματος: