« Γενικές παρατηρήσεις για τις συνεντεύξεις Αποδεικτικά στοιχεία ψυχολογικού βασανισμού »
Αποδεικτικά στοιχεία σωματικού βασανισμού

        Αυτό το σύνολο υλικού επικεντρώνεται στο «Κεφάλαιο V. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΒΑΣΑΝΙΣΜΟΥ» του Πρωτοκόλλου της Κωνσταντινούπολης.

 

Υλικό Κατάρτισης - Βασικό Επίπεδο

Αποδεικτικά στοιχεία σωματικής βίας (διαφάνειες)
Κεφάλαιο V Επισκόπηση: Αποδεικτικά στοιχεία σωματικής βίας.
Φωτογραφική τεκμηρίωση (διαφάνειες)
Ένα σύντομο πρόγραμμα κατ' ιδίαν μελέτης για τη βελτίωση της οπτική τεκμηρίωσης,

 

Εργαλεία

Παράρτημα - Κατευθυντήριες γραμμές της Ιατρικής αξιολόγησης (εργαλείο)
Παράρτημα IV - μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σύντομη κατευθυντήρια γραμμή κατά την ιατρική εξέταση.
Δείγμα μίας τεκμηρίωσης που περιλαμβάνει φωτογραφία (εργαλείο)

Ένα εργαλείο αυτοεκπαίδευσης για την τεκμηρίωση με χρήση φωτογραφίας - πληροφορίες που πρέπει να καταγραφούν σε μία φωτογραφία τραύματος ώστε αυτή να αποτελεί μία περιεκτική τεκμηρίωση.

Χρονοδιάγραμμα (εργαλείο)

Δείγμα - παράδειγμα χρονοδιαγράμματος.

Χρονοδιάγραμμα Γεγονότων (εκτεταμένη έκδοση) (εργαλείο)
Χρησιμοποιήστε αυτό το χρονοδιάγραμμα στις ασκήσεις για να συνοψίσετε γεγονότα και τραυματισμούς - ένα παράδειγμα επίδειξης.

 

Περιπτώσεις για πρακτική άσκηση

Περίπτωση πρακτικής αριθ. 1
Μια διεπιστημονική περίπτωση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν παράδειγμα κατά την κατάρτιση.
Περίπτωση πρακτικής αριθ. 2
Μια διεπιστημονική περίπτωση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν παράδειγμα κατά την κατάρτιση.
Περίπτωση πρακτικής αριθ. 3
Μια διεπιστημονική περίπτωση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν παράδειγμα κατά την κατάρτιση.
Περίπτωση πρακτικής αριθ. 4
Μια διεπιστημονική περίπτωση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν παράδειγμα κατά την κατάρτιση.

 

Στοιχεία αυτοεξέτασης

Σωματική εξέταση...

Κύρια σημεία στη σωματική εξέταση

Θεματικές Ενότητες Μαθήματος: